เคล็ดลับในการหาขนาดของรองเท้า

Step 1 : วางเท้าของคุณบนพื้นในแนวระนาบ

Step 2 : ใช้ดินสอ หรือปากกาเขียนเส้น เพื่อวัดขนาดของเท้า

Step 3 : วางไม้บรรทัดบนพื้น ด้านในของเท้าของคุณจากส้นเท้าถึงนิ้วเท้า วัดความยาวเป็นเซนติเมตร ตามความยาวเท้าของคุณ


Womem Shoe Size / ขนาดรองเท้ามาตรฐาน ผู้หญิง

EUR UK AUS US CM INCHES
From To From To
35 2 4 4 21.4 21.9 8.4 8.6
36 3 5 5 22.0 22.6 8.6 8.9
37 4 6 6 22.7 23.4 8.9 9.2
38 5 7 7 23.5 24.4 9.2 9.6
39 6 8 8 24.5 25.3 9.6 10.0
40 7 9 9 25.4 25.8 10 10.2
41 8 10 10 25.9 26.2 10.2 10.3

Mem Shoe Size / ขนาดรองเท้ามาตรฐานผู้ชาย 

EUR UK AUS US CM INCHES
From To From To
39 5 5 5 23.8 24.5 9.4 9.6
40 6 6 6 24.6 25.3 9.6 10.0
41 7 7 7 25.4 25.1 10.0 10.3
42 8 8 8 26.2 26.9 10.3 10.6
43 9 9 9 27.1 27.8 10.6 10.9
44 10 10 10 27.9 28.7 10.9 11.3
45 11 11 12 28.8 29.6 11.3 11.7