ติดต่อเราได้ที่


ขั้นตอนการสั่งซื้อ

  • จำหน่ายรองเท้ารัดส้น-รองเท้าแตะ Facebook รองเท้ารัดส้น-รองเท้าแตะ จำหน่ายปลีกและส่ง
  • ทำการจองสินค้าใน เพจ Facebook รองเท้ารัดส้น-รองเท้าแตะ
  • หลังจากทำการจองเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ จะทำการสรุปยอดสินค้า และค่าจัดส่งตามราคาที่กำหนดไว้
  • สินค้าจัดส่งทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ ยกเว้นไปรษณีย์ไทยปิดทำการ

อัตราชดใช้ค่าเสียเงินอย่างสูงสุด (ชิ้น) ของไปรษณีย์ไทย

  • ส่งแบบ EMS – ในกรณีสูญหาย/เสียหายเพราะความผิดพลาดของไปรษณีย์จะชดใช้ภายในวงเงินที่กำหนด (ไม่เกิน 2,000 บาท)
  • ส่งแบบ ลงทะเบียน  – ในกรณีสูญหาย/เสียหายเพราะความผิดพลาดของไปรษณีย์จะชดใช้ภายในวงเงินที่กำหนด (ไม่เกิน 300 บาท)
  • หมายเหตุ : Call center 1545